pro veřejnost pro veřejnost

Pyramida konzumace

Závislost

Často se v dnešní době říká, že jsme na něčem závislí (káva, sport, dobré jídlo), ale jak to ve skutečnosti vypadá? Zjednodušeně je závislost stav, kdy nutně potřebuji něco (a nic jiného mi to nedokáže nahradit), abych zvládl něco jiného. Může se tedy jednat jak o:

  • potřebu se každé ráno napít, abych zvládl den
  • neschopnost se uvolnit jinak než alkoholem, takže se 1x týdně opiju
  • nutnost si dát panáka vždy, když mám přednášku, jinak se zhroutím
Závislost

Rizikové pití

Rizikové pití

Jak už název sám o sobě vypovídá, jedná se o pití, které způsobuje nějaké riziko. Kategorie je to velmi obsáhlá a často do ní zapadají i případy, které bychom mohli už pomalu považovat za závislost. Jedná se například o časté a nadměrné pití (hrozba ohrožení zdrav. stavu, vznik závislosti), řízení pod vlivem (riziko pokuty, nehody), pití při kojení (ohrožení dítěte), ale také třeba pití pokud mi ještě nebylo 18 let (odnesou to moji rodiče či člověk, který alkohol prodal).

Rekreační pití

Nejbezpečnější forma pití. Jedná se o občasné pití, které mi nijak nezasahuje do života, neohrožuje mě a nezpůsobuje žádné potíže. Vždy je ale nutné posuzovat, jak piji a jaký to má dopad na mě a mé okolí. Zatímco u někoho může být v pořádku, že pije denně (dobrý zdrav. stav, játra v pořádku), u někoho není v pořádku ani to, že se napije pouze 1x za čtvrt roku (špatná játra, onemocnění, které zatěžuje organismus, pije hodně a dlouhou dobu v kuse).

Rekreační pití

Abstinence

Abstinence

Nepiju vůbec. Buďto jsem nepil nikdy, a nebo jsem se rozhodl, že pít přestanu. Jen pro zvědavost udáváme, že za abstinenta se dle WHO (Světová zdravotnická organizace) považuje člověk, který nepije alespoň 6 měsíců.

Motivační rozhovory

Motivační rozhovory - hledají a rozvíjejí vnitřní motivace člověka ke změně chování, které je pro něj rizikové (což může být např. závislost na návykových látkách). Zjednodušeně řečeno, je základem nevyvíjet na jedince tlak, aby své chování změnil (“měl bys přestat pít”), ale věří, že je důležité dát možnost každému dojít k vlastnímu rozhodnutí, že chce změnu udělat a ví proč, tj. člověk najde vnitřní motivaci. V praxi se zabýváme otázkami, proč pije, co ho na tom baví a nebaví, než abychom ho přesvědčovali, proč by pít neměl. Lépe pak porozumíme tomu, proč dělá to, co dělá a můžeme mu nabídnout účinnější podporu.

Harm-reduction - Tento přístup se snaží nabízet řešení těm lidem, kteří nejsou motivováni k tomu, aby přestali pít. Jeho hlavním cílem je zmenšit nebezpečné důsledky rizikového chování (což kromě pití alkoholu můžou být i drogy nebo sázení). Pozornost je věnovaná hlavně bezpečí klienta a zahrnuje např. povídání ohledně nebezpečného chování a hlavně nabídnutí bezpečnějších možností, jak se o sebe v budoucnu lépe postarat. Mezi jednu takovou techniku se řadí např. kontrolované pití (moderate - drinking).

Moderate-drinking: kolik toho vypiju - Moderate drinking neboli v překladu kontrolované pití je způsob konzumace, který nijak neohrožuje můj zdravotní stav. Dle WHO se jedná o maximálně 4 dávky alkoholu pro muže a 3 dávky alkoholu pro ženy denně. Celkem za týden by muž neměl vypít více než 14 dávek alkoholu a žena ne více než 7 dávek alkoholu. Pokud se do této hranice vejdete, vaše riziko je minimální.

1 dávka = 1 pivo (10°), 0,2l vína, 0,02l tvrdého alkoholu (30%)

Responsible drinking: co dělám, když piju - neskáču do vody, neřídím atd.)Responsible drinking či zodpovědné pití už není nijak ohraničené tím kolik toho za večer vypiju, ale jak se v takovém případě chovám. Neměl bych ohrozit na životě sebe ani nikoho jiného a ani uvézt ostatní do nesnází, že se o mne musí postarat. Ve zkratce bych vždy měl znát svoji hranici, nebýt agresivní, dostat se domů sám bez cizí pomoci a nedělat pod vlivem rozhodnutí, kterých můžu za střízliva litovat. Pozn.: obzvlášť za důležité považujeme varovat před koupáním/skákání do vody pod vlivem alkoholu, což bývá příčinou mnoha nehod

Víme, že to může být někdy těžké.

Můžete si říct o pomoc.

Nabízíme poradenství ohledně rizikového pití alkoholu dětí a mladistvých.

renadi logo